آموزش HTML (مقدمه)

1
416
آموزش HTML
آموزش HTML

زبان نشانه گذاری HTML یک زبان ساده برای ایچاد صفحات وب است. که یادگیری برای اطلاعات پایه ضروری است.

ویژگی های زبان HTML :
HTML استاندارد نشانه گذاری برای ایجاد صفحات وب است.
HTML مخفف Hyper Text Markup Language است.
HTML ساختار صفحات وب را با استفاده از نشانه گذاری توصیف می کند.
عناصر HTML بلوک های ساختمان صفحات HTML هستند.
عناصر HTML توسط برچسب ها نمایش داده می شوند.
تگ های HTML تکه هایی از محتوا مانند “عنوان”، “پاراگراف”، “جدول” و غیره را برچسب گذاری می کند.
مرورگر تگ های HTML را نمایش نمی دهد، بلکه از آنها برای استفاده از محتوای صفحه استفاده می کند.